חברי הארגון

חברי ארגון יוצאי ויילון והסביבה היקרים,
זכינו להקים אתר אינטרנט אשר ישמש להידוק הקשר עם החברים ועם דורות ההמשך,
לשמר את מורשת העיירות ואת סיפורן, לתעד את הפעילויות ולהפיץ אליכם הודעות ישירות על האירועים
ועל המתרחש בקרב המשפחות.
חשוב לנו לשמור על קשר עמכם וחשוב לנו שתהיו שותפים להקמת האתר למען הדורות הבאים.
אנו מלאו את הפרטים של כל בני המשפחה שהנכם מעוניינים להנחיל להם את מורשת העיירות של הוריכם וסביכם.